Nutritional Assessment
Welkom!
 
 
Deze site is opgezet door de afdeling DiŽtetiek van Maastricht Universiteits Medisch Centrum (MUMC, voorheen azM) voor collega-diŽtisten en anderen die geÔnteresseerd zijn in de voedingstoestand van patiŽnten.
 
U vindt hier informatie over het bepalen van de voedingstoestand bij zieke mensen oftewel ĎNutritional Assessmentí.
 
 
 
 
 
Deze website is gefinancierd met het prijzengeld van de NVD-prijs 2001. Gestart op 30 september 2003. 
 
Laatste update:
19-01-2015 Toevoeging literatuur
19-06-2013 Aanpassing van energiebehoefteberekeningen voor kinderen: WHO formule en Schofieldformule
5-12-2012 Toevoeging literatuur
10-6-2011 Nederlandse normaalwaarden handknijpkracht (algoritme- onderzoek- functionele parameters)
10-6-2011 SNAP: Short Nutritional Assessment Procedure (onder algoritme - screening)
23-2-2011 literatuurverwijzing Durnin en Womersly, Huidplooimetingen
28-6-2010 link naar Stuurgroep Ondervoeding (gewijzigd van Sneller Beter)
11-05-2010: veel nieuwe referentieliteratuur voor handgrip metingen
12-02-2009: Definitie Klinische depletie gewijzigd naar nieuwe inzichten in ''Malnutritie/ ondervoeding''
02-12-2008: nieuwe definities ondervoeding, verwijzing naar LPZ-metingen in hoofdstuk ondervoeding, screeningsmethodes toegevoegd
06-04-2016 Vernieuwde informatie mbt SNAP (Short Nutritional Assessment Procedure), een filmpje met de uitvoering van de SNAP en de diapresentatie van de Dietistendagen 2016 ( algoritme-screening-SNAP)
 
Inhoud website: Esther van den Hogen, afdeling dietetiek, azM
Wat is Nutritional Assessment?

Onder het begrip Nutritional Assessment wordt verstaan: Op gestructureerde wijze bepalen van voedingstoestand en energiebehoefte met behulp van een aantal objectieve metingen.
Ondervoeding

De voedingstoestand van een gezond persoon wordt bepaald door de mate waarin die persoon gevoed is, kwalitatief en kwantitatief. De voedingstoestand is ook van invloed op de reactie van patiŽnten op ziekte. Ondervoeding als gevolg van ziekte heet klinische depletie.
Algoritme NA

In het azM wordt een volledig Nutritional Assessment uitgevoerd aan de hand van een algoritme. Door op het algoritme te klikken, vindt u een schat aan informatie m.b.t. Nutritional Assessment.

Visie en doelen

De visie van de afdeling diŽtetiek azM houdt in dat zij professionele voedingszorg voor de klinische patiŽnt wil bieden en vergaarde kennis wil uitdragen. Nutritional Assessment is een onderdeel van professionele voedingszorg dat nog volop in ontwikkeling is.
Praktijk

Het bepalen van een volledig Nutritional Assessment in de praktijk vraagt veel organisatie en kennis. Die kunt u hier voor een deel vinden in de vorm van casussen, een vraagbaak en andere kennisbronnen, zoals hygiŽne-eisen, de patiŽntenrouting en patÔŽnteninformatie.
Organisatie

De Nutritional Assessmentfunctie voor het azM is georganiseerd vanuit de afdeling dietetiek. Binnen het ziekenhuis worden de longpatiŽnten op de longfunctie gemeten. Van de overige patiŽnten wordt de voedingstoestand bepaald in de functieruimte van dietetiek.
Wetenschappelijk

In het vakgebied diŽtetiek wordt gewerkt aan academisering. Op de afdeling diŽtetiek van het azM is een hoogleraar 'Klinische diŽtetiek en medische voedingsleer' aangesteld. De onderzoekslijnen richten zich ondermeer op: Nutritional Assessment, Voeding en Cognitie en de darmfunctie.