4.c. Meten en beoordelen energiegebruik
Met energiegebruik bedoelen we de hoeveelheid energie in Kcal (of Mjoules) die iemand per 24 uur nodig heeft.
Berekenen

Berekenen van het energiegebruik voor volwassenen.
Berekenen bij kinderen

Berekenen van het energiegebruik van kinderen.
Factoren van invloed

Het energiegebruik van een patiŽnt wordt beÔnvloed door verschillende factoren. Dit zijn ondermeer ernstige ziekten en verwondingen.
Interpretatie

Het gemeten energiegebruik wordt vergeleken met de berekende behoefte. Hieruit kan worden afgeleid of het energiegebruik is verhoogd of verlaagd.

Meten

Het energiegebruik in rust wordt in het azM gemeten met behulp van indirecte calorimetrie (ventilated hood system, Oxycon Beta), aan de hand van de concentraties O2 en CO2 in de in- en uitgeademde lucht van de patiŽnt.