3. Screening
Als een patiŽnt is aangemeld voor Nutritional Assessment wordt door diŽtetiek nog een extra screening gedaan om te beoordelen of de aanvraag 'zinnig' is. Indien de patiŽnt op de afdeling is gescreend met behulp van een screeningslijst is deze extra screening door diŽtetiek niet meer dan een formaliteit.
Handelwijze

Indien de patiŽnt bij opname is gescreend en er geen reden tot doorverwijzen was, maar later op basis van klinische blik alsnog wordt doorverwezen, dan wordt de screening opnieuw uitgevoerd door diŽtetiek. De diŽtist bekijkt op basis van deze extra screening of een volledig Nutritional Assessment nodig is voor de patiŽnt.
Body Mass Index

De BMI (Body Mass Index) wordt berekend op basis van een gemeten lengte en gewicht.
Percentage gewichtsverlies

Ongewenst, maar ook gewenst gewichtsverlies kan leiden tot depletie, bijvoorbeeld bij anorexia en na een maagverkleiningsoperatie.
Intake en verliezen

Verminderde intake van meer dan 5 dagen of 3 dagen Niets Per Os (NPO) op basis van informatie van de patiŽnt zelf of de verpleging.
Albuminegehalte

Het albuminegehalte in het bloed kan worden gebruikt om in te schatten hoe ziek een patiŽnt is/ om de viscerale eiwitreserves vast te stellen.
Subjective Global Assessment

Er kan gebruik worden gemaakt van een subjectieve inschatting van de voedingstoestand aan de hand van een checklist (SGA). Met behulp van een medische- en voedingsanamnese en enkele eenvoudige waarnemingen kan een algemene beoordeling van de voedingstoestand tot stand komen.
Short Nutritional Assessment Procedure

Short Nutritional Assessment Procedure (SNAP)

Na screening kan een volledig nutritional assessment nodig zijn. Echter, indien de mogelijkheden en middelen hiervoor ontbreken wordt een minimale set van metingen geadviseerd. Deze Short Nutritional Assessment Procedure (SNAP) is eenvoudig en snel uitvoerbaar en geeft een eerste indruk van de lichaamssamenstelling en functie. Het SNAP-en is een logische vervolgstap op het screenen.

De SNAP volgt op screening met SNAQ of  MUST, dus eerst SNAQ-EN, dan SNAP-EN.