1. Signalering
Het op de afdeling signaleren van patiŽnten die mogelijk depleet zijn of een groot risico lopen om depleet te raken tijdens opname kan zowel een taak van de arts als van de verpleging zijn. Ook de diŽtist kan hier een taak in hebben. Een gestructureerde screening van patiŽnten bij opname, maar ook tijdens opname zou het tijdig ontdekken van risicopatiŽnten kunnen verbeteren.
Screening

Er wordt gestreefd naar een uniforme screeningsmethode.
 
Prestatie-indicator
In het kader van de ''prestatie-indicator ondervoeding in ziekenhuizen" zijn ziekenhuizen sinds 2008 verplicht te screenen op ondervoeding. Hiervoor wordt in Nederland de SNAQ of de MUST gebruikt.

Klinische blik

De 'klinische blik' kan door de arts als parameter worden gebruikt om ondervoeding te signaleren op de afdeling, maar wordt tevens door de diŽtist in een later stadium gebruikt. Dit kan waardevolle informatie opleveren, maar ervaring is vereist. Het is een subjectieve parameter en ondergewicht kan worden gecamoufleerd door oedeem of ascites.
Risico-ziektenbeelden

Overzicht van ziektebeelden en omstandigheden met een verhoogd risico op het ontstaan van ondervoeding door ziekte bij volwassenen.
Risico-therapieën

Overzicht van therapieŽn met een verhoogd risico op ondervoeding.
Literatuur screening

Enkele bronnen ter nadere bestudering zijn hier te vinden.