Visie en Doelen
De visie van de afdeling diŽtetiek azM houdt in dat zij professionele voedingszorg voor de klinische patiŽnt wil bieden en vergaarde kennis wil uitdragen. Nutritional Assessment is een onderdeel van professionele voedingszorg dat nog volop in ontwikkeling is.
Het is een hulpmiddel bij het evidence based handelen en wordt ingezet voor zowel de patiŽntenzorg als voor wetenschappelijke doeleinden.
 
Doelen
Toelichting
 
De basis van diŽtistische zorgverlening in de klinische diŽtetiek ligt in het in kaart brengen en monitoren van de voedingstoestand; Nutritional Assessment. Nutritional Assessment is een hulpmiddel bij het verlenen van adequate, professionele voedingszorg. Het bepalen van voedingstoestand en -behoefte legt de basis voor verder voedingsbeleid.

Dit beleid heeft zowel betrekking op medische- als voedingsaspecten en dient bij voorkeur multidisciplinair te worden bepaald. Inbreng van diŽtist, arts, verpleegkundige en eventuele andere betrokken disciplines zijn gewenst.

Naast de meest gebruikte middelen, zoals de voedingsanamnese, lengte, gewicht en gewichtsverloop, zijn in het azM een aantal aanvullende metingen mogelijk om de voedingstoestand van een patiŽnt te bepalen. Bepaalde meettechnieken zijn nog niet beschikbaar voor de klinische setting of voor bepaalde patiŽntencategorieŽn. De toepasbaarheid van meettechnieken in de kliniek wordt onderzocht.