HygiŽne
De algemene hygiŽneregels zijn van toepassing voor alle medewerkers van het ziekenhuis die rondom de patiŽnt werkzaamheden verrichten. De regels zijn gericht op het voorkomen van overdracht van micro-organismen van de ene patiŽnt naar de andere en om te voorkomen dat de medewerker tijdens werkzaamheden infecties oploopt.
Uiteraard lopen ook proefpersonen bij onderzoeken het risico besmet te worden. Tevens kunnen zij zelf ook drager van infecties zijn. Voor proefpersonen gelden dus dezelfde maatregelen als voor patiŽnten om de kans op besmetting te minimaliseren.
 
De algemene regels kunnen onderverdeeld worden in:
  • persoonlijke hygiŽne (oftewel lichaamshygiŽne);
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (de bescherming door middel van speciale kleding) en;
  • het onderhoud van apparatuur.
Team HygiŽne en Infectiepreventie
 
Het azM heeft een team van specialisten op het gebied van ziekenhuishygiŽne. Dit team maakt deel uit van de afdeling Medische Microbiologie. Hun protocollen en richtlijnen worden gebaseerd op de WIP (Dutch Workingparty for Infection Prevention).
 
Hun voornaamste taken zijn het outbreakmanagement, infectieregistratie, kwaliteitsbewaking, protocollering, onderwijs en voorlichting.

Het team heeft speciaal voor het azM een klein handboekje met hygiŽnemaatregelen ontworpen waar de belangrijkste punten in de omgang met patiŽnten beschreven staan: het handboekje "HygiŽne & Infectiepreventie " 3e editie 2002.
 
Presentatie
 
Onderstaande diapresentatie (in Adobe Acrobat PDF) gaat in op de hygiŽnemaatregelen die van belang zijn bij het uitvoeren van Nutritional Assessment .
 
Klik hier voor de diapresentatie.