PatiŽntenrouting
Hier vindt u het onderdeel patiŽntenrouting, waarin wordt beschreven waarop men moet letten als een patiŽnt voor een meting van de afdeling wordt meegenomen.
De patiŽntenrouting vraagt om een zorgvuldige aanpak.
 
Informatie

De patiŽnt dient vooraf geÔnformeerd te worden over de metingen die hij/ zij moet ondergaan. Zo mogelijk gebeurt dit mondeling en schriftelijk.
 
Contra-indicaties

In overleg met de behandelend arts dienen mogelijke contra-indicaties voor bepaalde metingen afgestemd te worden.
 
Vervoer

Vaak kan de patiŽnt vervoerd worden naar de functieruimte in een rolstoel of in bed. In sommige gevallen is meten op de verpleegafdeling of intensive care geÔndiceerd.
 
Achterwacht

Tijdens het verrichten van metingen wordt de patiŽnt zorgvuldig begeleid en is verpleging bereikbaar voor eventuele calamiteiten.
 
Terugkoppeling

De resultaten worden eerst in het multidisciplinaire Nutritional Assessment team besproken en daarna zowel mondeling als schriftelijk teruggekoppeld naar de arts. De patiŽnt zelf wordt door de behandelend diŽtist ingelicht over de uitslag.