Onderzoek
Nog niet alle meettechnieken zijn gevalideerd voor de verschillende patiŽntengroepen. Door middel van analyse van het opgebouwde databestand hopen we in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan de validering van de metingen bij verschillende patiŽntengroepen.
Promotie-onderzoek
 
Nel Cox - Reijven (stafmedewerker van de afdeling diŽtetiek) heeft de toepassingsmogelijkheden van de multifrequente bio-impedantiemeter voor diverse patiŽntengroepen beschreven in haar proefschrift: 'The validation of Bio-electrical Impedance Spectroscopy (BIS) for measuring body composition in patients'. November 2002.
Zij zal vanuit een staffunctie de verdere invulling van de Nutritional Assessment functie begeleiden.
 
Het onderzoek ten aanzien van nutritional assessment zal zich richten op twee hoofdlijnen, de procedure (het algoritme) en ondervoeding in het algemeen.
 
De procedure
 
Er zal worden bestudeerd hoe het model kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor zal de effectiviteit van de screening getoetst worden en zal de samenhang van de verschillende gemeten parameters worden bestudeerd. Tevens zal worden nagegaan welk effect het assessment heeft op de medische en voedingskundige behandeling van patiŽnten.
 
Ondervoeding
 
Er zal worden bestudeerd bij welke patiŽnten ondervoeding vaak voorkomt en welke van de gemeten parameters de beste indicatie geven voor de aanwezigheid van ondervoeding. Verder worden de gevolgen van ondervoeding bestudeerd. Het effect op de opnameduur, het optreden van complicaties en het kostenaspect in het algemeen zullen onderwerp van studie zijn.