Casussen
Kennis wordt het best overgedragen door middel van praktijkvoorbeelden. Daarom hierbij een aantal casussen:
casus anorexia

Mej. D, 17 jaar oud, lengte 1.71, opname diagnose anorexia nervosa, gaat Gewichts Herstel Programma volgen.

Casus Gezonde man

Gezonde volwassen man, sporter, 48 jaar


Casus maagresectie

Dhr. V., 65 jaar, was tot 5 maanden geleden werkzaam bij een groothandel in meelprodukten, waar hij zeer zwaar lichamelijk werk deed. Heeft 5 maanden geleden een operatie gehad in ander ziekenhuis, is drie weken thuis geweest vůůr opname in azM. Opname indicatie azM was second opinion in verband met blijvend braken en gewichtsverlies na totale maagresectie.
Casus maagverkleining

In het kader van een onderzoek werden patiŽnten die een maagverkleiningsoperatie ondergingen regelmatig gemeten. Deze operatie wordt gedaan bij mensen met ernstig overgewicht.

Een van de patiŽnten wordt hieronder beschreven.


Casus Medpsych

Mw. A , 58 jaar, door neuroloog verwezen naar de Med-psych-unit* i.v.m. onbegrepen cachexie bij patiŽnt met COPD, buikklachten en spieratrofie. Is twee jaar geleden bij diŽtist geweest i.v.m. lactosemalabsorptie. Diagnose lactoseintolerantie is echter nooit gesteld.

*( de medpsych-unit is een gecombineerde somatische en psychiatrische opnameafdeling voor patiŽnten met complexe symptomatologie waarbij somatische en psychiatrische klachten c.q. ziekten elkaar overlappen)


Casus Voeding bij Kanker

Deze casus hoort bij het praktikum ''Nutritional assessment'' van Hogeschool Nijmegen, minor Klinische voeding (4 april 2011) .

Lees de casus goed door en beantwoord de schuin-gedrukte vragen. Onderaan de casus staan een aantal links binnen deze site genoemd die u behulpzaam kunnen zijn bij het bedenken van uw antwoorden. Print de casus uit en neem hem mee.

Succes!